Sprejem v dom

Skupaj s socialno delavko vas skušamo že pred sprejem v Dom čim bolje pripraviti na življenje v Domu.
Bodočemu stanovalcu in njihovim svojcem socialna delavka podaja bistvene informacije o postopku sprejema in načinu bivanja v Domu. S stanovalcem in njihovimi svojci socialna delavka opravi vrsto osebnih razgovorov, da se razčistijo dileme in osebne stiske, ki se tičejo spremembe življenja ob prihodu stanovalca v Dom.

Za sprejem (ali premestitev) v Dom je potrebno vložiti:

  • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo; prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo vloži in lastnoročno podpiše uporabnik, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik za poseben primer, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu/skrbništvu za poseben primer;

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni ;

  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe;

  • fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče (namesto kopije lahko osebno prinesete osebni dokument na vpogled).

Dokumentacijo lahko oddate:

  • osebno v socialni službi Doma v času uradnih ur;

  • preko faxa: (02) 542 31 11;

  • po navadni pošti;

  • preko elektronske pošte: info@zcm.si

(obrazci morajo biti skenirani zaradi podpisov)

Socialna služba

Klavdija Zver
Socialna delavka

T: 02 542 31 13
E: klavdija.zver@zcm.si

Uradne ure

Pon - Pet 
7:00 - 15:00 ure

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE

Dom Janka Škrabana
Mladinska ulica 1a
9231 Beltinci, Slovenija

  • Facebook Social Icon