Aktivnosti in dogodki

Našim stanovalcem omogočamo in nudimo različne aktivnosti.

Te prilagajamo njihovim željam ter psihofizičnim sposobnostim. Gibalne aktivnosti – telovadba, dopoldanske delavnice, kamor uvrščamo ustvarjalne delavnice, kviz miselni orehi, tombola, ustvarjalne delavnice za izboljšanje motoričnih sposobnosti, kuharske delavnice, praznovanje rojstnih dni slavljencev tekočega meseca, družabne igre, branje časopisov, potopisna predavanja…

Za naše stanovalce in zaposlene organiziramo še kulturno zabavne prireditve, silvestrovanje, miklavževanje,  obeležujemo državne in krščanske praznike, imamo domsko žegnanje, prilagojeni izleti, veliki septembrski domski piknik za stanovalce in svojce in druge manjše piknike, koruzni, kostanjev, čevapčičijada…

V sklopu doma deluje pet pogovornih skupin starih za samopomoč, domska knjižnica, literarna skupina, plesna delavnica in druge.

Zelo smo odprti za sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, društvi upokojencev in drugimi lokalnimi organizacijami, kjer sodelujemo pri raznih projektih ali jih vabimo v goste.

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE

Dom Janka Škrabana
Mladinska ulica 1a
9231 Beltinci, Slovenija

  • Facebook Social Icon