Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 - ZDOsk-1) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).


Cenik


STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA V DOMU JANKA ŠKRABANA

Cene na oskrbni dan - Oskrba I

Dvoposteljna soba
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                              27,82 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5%)                                  29,21 €

Dodatna oskrba                                                 0,00 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                               29,21 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                        29,91 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                              33,38 €

Dodatna oskrba                                               0,00 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                              33,38 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                       34,77 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                 19,47 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                           888,50 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                   909,66 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                           1.015,31 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                 1.057,62 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba II

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                       33,75 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                         29,21 €

Dodatna oskrba                                            5,93 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                        35,14 €

Dvoposteljna soba z                                
lastno kopalnico in balkonom               35,84 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       33,38 €

Dodatna oskrba                                           5,93 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico                                                    39,31 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            40,70 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          23,63 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                    1.068,87 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom           1.090,03 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                     1.195,68 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.237,99 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III a

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij
standardna osnovna cena                     39,68 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                         29,21 €

Dodatna oskrba                                          11,86 €

Dvoposteljna soba z                               
lastno kopalnico                                       41,07 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            41,77 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       33,38 €

Dodatna oskrba                                          11,86 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      45,24 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom               46,63 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          27,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                   1.249,24 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom          1.270,40 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                    1.376,05 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.418,36 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III B

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                             44,83 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                                 29,21 €

Dodatna oskrba                                                 17,01 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                               46,22 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 46,92 €  

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                             33,38 €

Dodatna oskrba                                                 17,01 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                            50,39 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.                      51,78 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                31,38 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                       1.405,89 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                1.427,04 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                          1.532,70 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                1.575,01 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba IV

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                     42,96 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          44,35 €

Dodatna oskrba                  

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                       44,35 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           45,05 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                      48,52 €

Dodatna oskrba             

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      48,52 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.               49,91 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                        30,07 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                 1.349,01 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom           1.370,16 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                1.475,82 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom        1.518,13 €

DODATNE STORITVE

Dodatek za dietno
prehrano na dan                                          1,30 €

Dodatek za ostale
diete na dan                                                0,80 €                    

Kopanje ob pomoči
negovalke (oskrba I)                                 8,00 €

Dodatna malica                                         0,70 € 

Spremstvo stanovalcev
(1 ura)                                                            8,00 €

Oblačenje umrlega                                   15,00 €

Odbitek stroška živil
za odsotnost*                                               4,56 €

DOPLAČILO

Enoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                      1,39 €

Dvoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                    0,70 €

REZERVACIJE

Enoposteljna soba                            26,70 €/dan

Dvoposteljna soba                            23,37 €/dan

TRŽNA DEJAVNOST

Prevoz stanovalcev 
(1 km)                                                             0,50 €

Dodatna oprema v sobi na dan
(2 % standardne cene)                               0,44 €

Opomba: Dodatna oskrba je enaka, kot znaša trenutno dodatek za pomoč in postrežbo.

* V primeru odsotnosti se strošek živil odšteje od oskrbe od prvega dne odsotnosti, če odsotnost ni vnaprej napovedana pa od drugega dneva odsotnosti dalje. Strošek živil znaša dnevno 4,56 EUR.

Vse cene so v EUR na oskrbni dan.

Cenik je bil sprejet na seji sveta Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci dne 28. 3. 2024 in stopil v veljavo z dnem 1. 4. 2024.

Zavod ni zavezanec za DDV, zato se DDV pri obdavčljivi dejavnosti ne obračunava.

 

tocka dem

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom, stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.