Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) z veljavnostjo od 1. 4. 2023.


Cenik


STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH V DOMU JANKA ŠKRABANA

Cene na oskrbni dan - Oskrba I

Dvoposteljna soba
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                              25,82 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5%)                                   27,11 €

Dodatna oskrba                                                 0,00 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                                27,11 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                        27,76 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                              28,76 €

Dodatna oskrba                                               0,00 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                                30,98 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                       32,27 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                  18,07 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             824,63 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                     844,26 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             942,31 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                       981,58 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba II

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                       31,53 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          27,11 €

Dodatna oskrba                                           4,93 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                        32,83 €

Dvoposteljna soba z                                
lastno kopalnico in balkonom               33,47 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       30,98 €

Dodatna oskrba                                          5,71 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico                                                    33,69 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            37,79 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          22,07 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                      998,43 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.018,06 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                    1.116,11 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.155,38 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III a

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij
standardna osnovna cena                     37,23 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          27,11 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Dvoposteljna soba z                               
lastno kopalnico                                       38,52 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            39,17 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       30,98 €

Dodatna oskrba                                          11,41 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      42,39 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom               43,68 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          26,06 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                   1.171,68 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom          1.191,31 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                     1.289,36 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.328,63 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III b

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                             42,18 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                                 27,11 €

Dodatna oskrba                                                 16,36 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                               43,47 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 44,12 €  

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                             30,98 €

Dodatna oskrba                                                 16,36 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                            47,34 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.                      48,63 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                29,53 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             1.322,24 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                    1.341,88 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                          1.439,93 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                    1.479,19 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba IV

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                        39,26 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          40,55 €

Dodatna oskrba                  

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                       40,55 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           41,20 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                         44,42 €

Dodatna oskrba             

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      41,77 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.               45,71 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                        27,48 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                 1.233,43 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom           1.253,16 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                1.351,11 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom        1.390,38 €

DODATNE STORITVE

Dodatek za dietno
prehrano na dan                                          1,30 €

Dodatek za ostale
diete na dan                                                0,80 €                    

Kopanje ob pomoči
negovalke (oskrba I)                                 8,00 €

Dodatna malica                                         0,70 € 

Spremstvo stanovalcev
(1 ura)                                                            8,00 €

Oblačenje umrlega                                   15,00 €

Odbitek stroška živil
za odsotnost*                                               3,43 €

DOPLAČILO

Enoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                      1,29 €

Dvoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                    0,65 €

REZERVACIJE

Enoposteljna soba                            24,78 €/dan

Dvoposteljna soba                            21,69 €/dan

TRŽNA DEJAVNOST

Prevoz stanovalcev 
(1 km)                                                             0,50 €

Dodatna oprema v sobi na dan
(2 % standardne cene)                               0,44 €

Opomba: Dodatna oskrba je enaka, kot znaša trenutno dodatek za pomoč in postrežbo.

* V primeru odsotnosti se strošek živil odšteje od oskrbe od prvega dne odsotnosti, če odsotnost ni vnaprej napovedana pa od drugega dneva odsotnosti dalje. Strošek živil znaša dnevno 3,78 EUR.

Vse cene so v EUR na oskrbni dan.

Cenik je bil sprejet na seji sveta Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci dne 30. 3. 2023 in stopil v veljavo z dnem 1. 4. 2023.

Zavod ni zavezanec za DDV, zato se DDV pri obdavčljivi dejavnosti ne obračunava.

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

 

tocka dem

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.