Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov


Na podlagi 37. člena Splošne uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR »EU General Data Protection Regulation« in 3. odstavka 45. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 - ZVOP-2) je Zavod svetega Cirila in Metoda za socialno varstveno, zdravstveno in vzgojno izobraževalno dejavnost Beltinci (OE Dom Janka Škrabana) imenoval:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Omnimodo, d.o.o.
Elektronski naslov dpo@omnimodo.si
Telefonska št. +386 (0)1 23 223 47

 

tocka dem

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom, stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.