Sprejem v dom


Skupaj s socialno delavko vas skušamo že pred sprejemom v Dom Janka Škrabana čim bolje pripraviti na življenje v Domu.
Bodočemu stanovalcu in njihovim svojcem socialna delavka poda bistvene informacije o postopku sprejema in načinu bivanja v Domu. S stanovalcem in njihovimi svojci socialna delavka opravi vrsto osebnih razgovorov, da se razčistijo dileme in osebne stiske, ki se tičejo spremembe življenja ob prihodu stanovalca v Dom.

​Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo v DOM JANKA ŠKRABANA nam lahko pošljete, če ste državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republike Sloveniji in ste starejši od 65 let. 

Za sprejem (ali premestitev) v Dom je potrebno vložiti:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo vloži in lastnoročno podpiše uporabnik, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik za poseben primer, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu/skrbništvu za poseben primer;
 • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni;
 • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe;
 • fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče (namesto kopije lahko osebno prinesete osebni dokument na vpogled).

Kontakt za sprejem

​Telefon: 02 542 31 13
E-naslov: socialna.sluzba@zcm.si
Uradne ure:
od pon. do pet. med 8. in 12. uro

Dokumentacijo lahko oddate:

 • osebno v socialni službi Doma v času uradnih ur
 • po navadni pošti
 • preko elektronske pošte: socialna.sluzba@zcm.si
  (obrazci morajo biti skenirani zaradi podpisov)

 • Odhod iz doma

  Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli vloži predlog za premestitev ali odpust. Premestitev ali odpust pa iz določenih razlogov lahko predlaga tudi Dom Janka Škrabana, predvsem zaradi hujših kršitev hišnega reda. V obeh primerih se z uporabnikom sklene sporazumna razveza dogovora, ki je bil sklenjen ob sprejemu.

 • Postopek v primeru smrti stanovalca

  V primeru, ko stanovalec v Domu Janka Škrabana umre, zaposleni obvestijo svojce in prosijo, da se oglasijo v socialni službi doma. Tam dobijo vse potrebne napotke in druge informacije za nadaljnje urejanje. Svojci so dolžni izprazniti sobo najkasneje v roku treh dni po smrti stanovalca, s tem, da poravnajo stroške manjkajočih dni do izpraznitve. Svojci odpeljejo vse osebne stvari in predmete, ki so jih tekom bivanja pripeljali.

 • Demenca

  »V središču naj bo človek in ne bolezen, zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v nekaj, česar ne dojame.« (dr. Aleš Kogoj, ustanovitelj Spominčice)

  "Demenci prijazna točka" je osnovna podporna aktivnost za zagotovitev vključenosti in opolnomočenja oseb z demenco in njihovih svojcev. V lokalnem okolju pripomore k razumevanju in sprejetosti oseb z demenco in njihovih svojcev ter jim nudi pomoč. zato je "Demenci prijazna točka" namenjena vsem, ki živijo v skupnosti, da prepoznajo osebe z demenco.

  Ciljne skupine uporabnikov "Demenci prijazne točke":

  • osebe z demenco,
  • svojci oseb z demenco in
  • posamezniki, ki želijo informacije o demenci.

  Kaj nudi "Demenci prijazna točka":

  • INFORMACIJE – kaj je demenca, prvi znaki demence, preventiva
  • USMERITVE – kam se obrniti po nasvet, pomoč
  • POMOČ – kako ukrepati, če opazimo osebo v stiski, z znaki demence ipd.

  KONTAKT "DEMENCI PRIJAZNE TOČKE" BELTINCI

  DOM JANKA ŠKRABANA, Mladinska ulica 1A, 9231 Beltinci
  Od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro na tel. št. 02/542 31 13, 02/542 31 10
  E-naslov: socialna.sluzba@zcm.si


Datoteke:
- Prošnja za sprejem
- Mnenje o zdravstvenem stanju
- Izjava o plačilu/doplačilu oskrbnih stroškov
- Izjava o plačilu oskrbnih stroškov - SAMOPLAČNIKI
- Vprašalnik za oceno tveganja
- Cenik

 

tocka dem

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom, stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.