Sprejem v dom


Skupaj s socialno delavko vas skušamo že pred sprejem v Dom čim bolje pripraviti na življenje v Domu.
Bodočemu stanovalcu in njihovim svojcem socialna delavka podaja bistvene informacije o postopku sprejema in načinu bivanja v Domu. S stanovalcem in njihovimi svojci socialna delavka opravi vrsto osebnih razgovorov, da se razčistijo dileme in osebne stiske, ki se tičejo spremembe življenja ob prihodu stanovalca v Dom.

Za sprejem (ali premestitev) v Dom je potrebno vložiti:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo; prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo vloži in lastnoročno podpiše uporabnik, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik za poseben primer, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu/skrbništvu za poseben primer;
 • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni ;
 • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe;
 • fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče (namesto kopije lahko osebno prinesete osebni dokument na vpogled).

Kontakt za sprejem

​Telefon: 070 404 805
E naslov:

Uradne ure: Pon - Pet 7:00 - 15:00 ure

Dokumentacijo lahko oddate:

 • osebno v socialni službi Doma v času uradnih ur;
 • preko faxa: (02) 542 31 11;
 • po navadni pošti;
 • preko elektronske pošte: info@zcm.si
  (obrazci morajo biti skenirani zaradi podpisov)
 • Odhod iz doma

  Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli vloži predlog za premestitev ali odpust. Premestitev ali odpust pa iz določenih razlogov lahko predlaga tudi Dom, predvsem zaradi hujših kršitev hišnega reda. V obeh primerih se z uporabnikom sklene sporazumna razveza dogovora, ki je bil sklenjen ob sprejemu.

 • Postopek v primeru smrti stanovalca

  V primeru, ko stanovalec v Domu umre, zaposleni obvestijo svojce in prosijo, da se oglasijo v socialni službi. Tam dobijo vse potrebne napotke in druge informacije za nadaljnje urejanje. Svojci so dolžni izprazniti sobo najkasneje v roku treh dni po smrti stanovalca, s tem da poravnajo stroške manjkajočih dni do izpraznitve. Svojci odpeljejo vse osebne stvari in predmete, ki so jih tekom bivanja pripeljali.

 • Demenca

  »V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v nekaj, česar ne dojame.« (dr. Aleš Kogoj, ustanovitelj Spominčice)

  Demenci prijazna točka je osnovna podporna aktivnost za zagotovitev vključenosti in opolnomočenja  oseb z demenco in njihovih svojcev. V lokalnem okolju pa pripomore k razumevanju in sprejetosti oseb z demenco in njihovih svojcev ter jim nudi pomoč. Zato je Demenci prijazna točka namenjena vsem, ki živijo v skupnosti, da prepoznajo osebe z demenco.

  Ciljne skupine uporabnikov demenci prijazne točke:

  • Osebe z demenco
  • Svojci oseb z demenco
  • Posamezniki, ki želijo informacije o demenci

  Kaj nudi demenci prijazna točka:

  • INFORMACIJE – kaj je demenca, prvi znaki demence, preventiva
  • USMERITVE – kam se obrniti po nasvet, pomoč
  • POMOČ – kako ukrepati, če opazimo osebo v stiski, z znaki demence ipd.

  KONTAKT DEMENCI PRIJAZNE TOČKE BELTINCI

  DOM JANKA ŠKRABANA, MLADINSKA 1A, 9231 BELTINCI
  OD PONEDELJKA DO PETKA MED 10.00 IN 14.00 URO NA TEL.ŠT.: 02/542 31 13, 02/542 31 10
  E-MAIL: klavdija.zver@zcm.si, petra.voros@zcm.si


Datoteke:
- Prošnja za sprejem
- Mnenje o zdravstvenem stanju
- Izjava o plačilu/doplačilu oskrbnih stroškov
- Izjava o plačilu/doplačilu oskrbnih stroškov - SAMOPLAČNIKI
- Vprašalnik za oceno tveganja
- Cenik

Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvo in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) z veljavnostjo od 1. 6. 2020


Cenik


STORITEV INSTUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH V DOMU JANKA ŠKRABANA

Cene na oskrbni dan - Oskrba I

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps            23,20 €

Dodatna oskrba                                              0,00 €

Dvoposteljna soba z                                     24,36 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 24,94 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                                 25,52 €

Dodatna oskrba                                              0,00 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                29,00 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba II

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps      23,20 €

Dodatna oskrba                                           4,93 €

Dvoposteljna soba z                                29,29 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                             29,87 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                            25,52 €

Dodatna oskrba                                          4,93 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           33,93 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III a

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps      23,20 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Dvoposteljna soba z                                34,22 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            34,80 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                            25,52 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           38,86 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III b

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps            23,20 €

Dodatna oskrba                                                14,14 €

Dvoposteljna soba z                                     38,50 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 39,08 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                                 25,52 €

Dodatna oskrba                                               14,14 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                43,14 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba IV

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps      35,72 €

Dodatna oskrba                                         0,00 €

Dvoposteljna soba z                               36,88 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            37,46 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                            39,29 €

Dodatna oskrba                                          0,00 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           41,52 €

REZERVACIJE

Enoposteljna soba                        22,79 €/dan

Dvoposteljna soba                        19,14 €/dan

ODBITEK ZA ODSOTNOST        3,25 €/dan

Vse cene so v € na oskrbni dan.

V primeru odsotnosti, ki je najavljena vsaj 2 dni prej, se cena stanovalčeve oskrbe zniža za stroške prehrane od prvega dne dalje. V primeru, da odsotnost ni bila najavljena vsaj dva dni prej, pa po drugem dnevu stanovalčeve odsotnosti. Cena stroškov prehrane znaša 3,25 €/dan.

Cenik je bil sprejet na seji sveta Zavoda sv. Cirila in Metoda dne 29. 5. 2020 in stopil v veljavo z dne 1. 6. 2020.

Direktor Zavoda sv. Cirila in Metoda
dr. Hugo Maučec

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

 

tocka dem