Življenje v Domu Janka Škrabana v času virusa COVID-19

Postajamo vse bolj starajoča se družba, saj delež starejših konstantno narašča, s tem pa tudi narašča delež starostnikov, ki se odločajo za bivanje v domu. Zato je staranje zelo dinamičen pojav, ki ga vsak posameznik doživlja in sprejema na svoj način. Starost ni bolezen, je le ena od stopnic v človekovem...

Postajamo vse bolj starajoča se družba, saj delež starejših konstantno narašča, s tem pa tudi narašča delež starostnikov, ki se odločajo za bivanje v domu. Zato je staranje zelo dinamičen pojav, ki ga vsak posameznik doživlja in sprejema na svoj način. Starost ni bolezen, je le ena od stopnic v človekovem življenju in pričakovan pojav, ko upadajo človekovi biološki, sociološki in kulturni procesi. Za ljudi je značilno, da o starosti ne razmišljajo kaj dosti dokler se ne znajdejo v tej fazi življenja. Mnogi so na tej točki primorani najti eno izmed storitev institucionalnega varstva.

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči s katerim se upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcija doma ali družine. Tako domovi postanejo za svoje varovance »dom » v pravem pomenu besede, saj mnogi več nimajo drugega doma in je to edina njihova celica v kateri so našli svoj košček domačnosti. Pogosto v dom pridejo tisti ljudje, ki zaradi zdravstvenega stanja rabijo pomoč pri vsakodnevni skrbi zase. Manj je takih, ki sami spoznajo, da bodo lažje živeli v domu. V okolju še vedno žal vlada negativni prizvok za domsko namestitev, kljub temu, da potem starostnik, ki se je zelo dolgo upiral namestitvi v dom ugotovi, da se mu je življenje v domu zelo izboljšalo.

Ena izmed oblik institucionalnega varstva je Dom Janka Škrabana Beltinci, ki je OE Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci. S svojim delovanjem je pričel leta 2008. Dom nudi namestitev v eno in dvoposteljnih sobah z lastno kopalnico in balkonom. Notranja zasnova prostorov pa je za stanovalce izredno funkcionalna in nudi veliko majhnih kotičkov za druženje in raznolike aktivnosti. Bivalni prostori nudijo prijeten, topel ambient. Spadamo med manjše domove v Sloveniji, saj lahko sprejmemo do 82 stanovalcev, kar pa nam omogoča, da v domu ustvarjamo družinsko vzdušje in soustvarjamo resnično skupnost stanovalcev, zaposlenih, svojcev in naših zunanjih sodelavcev.

Ob nenehni skrbi za kakovost izvajanja naših storitev in pestrosti dodatne ponudbe, vedno v ospredje postavljamo našega stanovalca, individualen pristop obravnave prilagojen potrebam in željam posameznika, njegovim sposobnostim in zmožnostim.

Danes življenje in delo v domu pred nas postavljata vedno nove izzive. Taki so bili tudi naši zadnji tedni.

Ker je obdobje, ko se je pojavil novi virus COVID-19 dodobra zaznamovalo naša življenja tudi v domovih za starejše, smo naše stanovalce povprašali, kako so doživljali to obdobje, ali so v tem času kaj pogrešali, jih je bilo česa strah, bi si želeli, da bi bilo kaj drugače v tem času v našem domu?
Gospod Franc je zelo hvaležen vsemu osebju in vsem, ki so skrbeli, da nismo zboleli. Povedal je, da je to obdobje bilo lažje preživeto, kot so si najprej predstavljali, ob vseh informacijah in omejitvah, se je najprej v mislih pojavil strah, kako zdržati v sobah brez stikov s sostanovalci in predvsem svojci. Danes odgovarja, da je bil strah odveč, ker se človek hitro navadi na spremembe, ko ve, da so za dobro vseh. Zanj je bila to nova izkušnja, ki nas je marsikaj naučila za življenje naprej. Zelo pohvali vse, ki so v teh dneh skrbeli za vse stanovalce, da bi kljub omejitvam kar najbolj kvalitetno preživeli dneve. Gospod omeni še to, da je osebno mogoče pogrešal malo več sprotnih informacij znotraj hiše, o spremembah ukrepov in informacij o dogajanju v hiši nasploh. Ampak proti vsemu dobremu, kar se je naredilo je to zanemarljivo.
Gospa Rozalija nam je zaupala, da je ob spremljanju medijev bil nekje v ozadju prisoten strah, da se tudi nam lahko zgodi, da dobimo virus v hišo. Pove, da je ob toplih aprilskih dnevih pogrešala izhode, saj so takšni dnevi človeka še posebej vabili ven. Hvaležna je za možnost stika s svojci, preko naprav sodobne tehnologije, ker je bila vajena, da so s svojci bili vedno povezani.
Gospa Marija je hvaležna, da je bilo v tem posebnem obdobju na primeren način poskrbljeno tudi za drobne stvari iz trgovine, ki stanovalcem veliko pomenijo. Hvaležna je za ves trud osebja, ko so s svojim prihodom v sobo na katero so bili stanovalci omejeni, prinašali svet odzunaj. Povedala je še, da je bil prisoten strah pred okužbo in posledicami, ki ji le-ta lahko prinese.
Svojka Nada nam pove, da je bilo v začetku zelo hudo, ker ni mogla k svoji mami, saj je bila vajena skoraj dnevnih obiskov. Ampak kmalu človek spozna, da je prav tako. Za dobro vsem in dobro vseh. Z veliko hvaležnostjo odgovarja na vse, kar smo kot skupnost naredili, da smo v zdravju preživeli čas širjenja virusa.
Epidemija in naglo širjenje virusa v neposredni okolici je vsem zaposlenim v domu naložila zelo resen in odgovoren pristop k preprečevanju okužbe v domu. Navodila krovnih ministrstev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za zdravje), so dnevno prihajala v hišo od konca februarja naprej in od domov zahtevala korenite spremembe. Tako smo že na začetku imenovali skupino sodelavcev, ki je sprejemala skupne odločitve in ukrepe glede na predlagana navodila. Po začetnih težavah, ko nihče v okolici ni jemal resnosti situacije smo bili primorani ograditi dom kot poslopje in zavarovati naše varovance pred okužbo od zunaj.

V samem Domu Janka Škrabana smo v skladu z navodili pristojnih ministrstev vzpostavili s potrebnimi dodatnimi deli znotraj doma rdečo in sivo cono ter tudi uredili potrebna dela zunaj objekta za zagotovitev čistih in nečistih poti.
V začetku aprila so se nam aktivno priključili Pomurski koordinatorji imenovani s strani MZ. Njihovo sodelovanje in nasveti so nam pomagali in dali potrditev, da smo sprejeli prave ukrepe ter, da smo na dobri poti k obvladovanju virusa. Skupaj smo tudi izvedli izobraževanje celotnega kadra o uporabi osebne varovalne opreme, pregledali pripravljene cone, dorekli čiste in nečiste poti in se dogovorili kam in kako nameščati varovance v primeru okužbe Covidom.
Prav s pomočjo koordinatorjev smo našo začasno rešitev po vstopu in izstopu v fileter predelali v trajno rešitev, saj se zavedamo, da potrebe po izolaciji bodo v domovih ostale in so. Ureditev vstopnega filtra se je zelo estetsko zlila z arhitekturo doma in nam predstavlja dolgoročno rešitev. V času epidemije smo s koordinatorji imeli več posvetov tudi na temo obiskov in sproščanja ostalih ukrepov, kar štejemo kot zelo dobro prakso.
Za preprečevanje morebitne okužbe smo vključili celoten kader v domu in predvideli vsako tveganje, bodisi v pralnici, kuhinji ali le kot vsakdanje malenkosti prinašanja priboljškov za naše varovance. Potrebna je bila iznajdljivost in prilagodljivost tako kadra kot varovancev, ki so razumeli, da so določene omejitve nastale v skrbi za njihovo varnost. V domu smo se trudili, da smo priboljške, ki varovancem pomenijo večjo kvaliteto življenja sami vključili v dnevni nabor ponudbe. Tako so imeli na razpolago več sadja in tudi obvezno kavo, saj je bil avtomat za kavo zaprt.
V Domu Janka Škrabana Beltinci smo obravnavali dva suma na okužbo COVID-19. V kontaktu smo bili z zdravnico koordinatorko Gomboc Ano, ki je organizirala mobilno enoto za odvzem brisa. Bris se je prav tako odvzel preventivno tudi pri sostanovalcema. Stanovalca s sumom smo premestili v II. nadstropje, kjer smo vzpostavili sivo cono. Vsi odvzeti brisi so bili negativni in prav tako ponovni brisi.

Trenutno smo veseli in olajšani, da se življenje počasi normalizira, hkrati pa se bojimo morebitnega drugega vala epidemije, saj nikoli nismo dovolj dobro pripravljeni na razsežnost virusa, ki lahko zajame dom. Domovi smo vzpostavljali pred epidemijo predvsem domačnost okolja kar je veliko tveganje za pojav virusa. Kaj je bilo v tej zgodbi prav in kaj narobe bo pa seveda pokazal čas. Verjamemo pa, da smo se iz zgodbe vsi naučili nekaj, saj tudi statistični kazalci kažejo, da je v času epidemije bilo v domu manj drugih respiratornih in akutnih obolenj, ki varovance ogrožajo. Tako smo lahko priča, da ločeni ukrepi pozitivno v vsakem obdobju vplivajo na življenje varovancev.

Stalno spremljanje zadovoljstva naših varovancev, svojcev in hkrati zaposlenih je dober pokazatelj kakovosti obravnave v samem domu in tudi povratna informacija vodstvu doma za uvajanje izboljšav.

vodstvo doma Janka Škrabana in Marija Zrim - lokalna korodinatorka

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE

Dom Janka Škrabana
Mladinska ulica 1a
9231 Beltinci, Slovenija

  • Facebook Social Icon